Ostrzeżenia przed burzami i ulewami dla połowy Polski

Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w południowej i wschodnie Polsce. Dla województw śląskiego i małopolskiego IMiGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dla województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Na terenach objętych ostrzeżeniami wiatr może osiągać chwilami nawet 80 kilometrów na godzinę. Najobfitsze opady deszczu, do 60 milimetrów przewidywane są na Śląsku i w Małopolsce. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskim opady mogą osiągnąć do 50 milimetrów.

Synoptycy przewidują utrudnienia komunikacyjne, miejscowe podtopienia, w przypadku burz zagrożenie pożarami. Wiatr może łamać drzewa.

Wszystkie ostrzeżenia wygasają wieczorem lub nad ranem.