IMiGW: będzie padać, nie siedź nad wodą

W ciągu najbliższej doby, w wyniku prognozowanych w dalszym ciągu intensywnych opadów deszczu oraz spływu wód opadowych w zlewni Białej Tarnowskiej (dopływ Dunajca), spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych i przekroczenie stanów alarmowych - informuje IMiGW.

Na beskidzkich dopływach Wisłoki, szczególnie na Ropie, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

IMiGW informuje, że przebywanie nad brzegami rzek może być niebezpieczne. Możliwe są utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek oraz lokalne zalania i podtopienia.

Z powodu ulewy, która przeszła nad Małopolską zalane są Dobczyce. Pod wodą jest ok. 150 domów. Czytaj więcej tutaj.