Przedstawiciele nauki w radzie nadzorczej TVP i Polskiego Radia

Minister Skarbu Państwa wskazał swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej TVP i Polskiego Radia. Do rady nadzorczej TVP wskazana została prof. Ewa Nowińska, natomiast do Polskiego Radia prof. Ryszard Markiewicz.

W połowie lipca Minister Skarbu Państwa zwrócił się do przedstawicieli 19 środowisk twórczych o wskazanie kandydatów na reprezentanta MSP w Radach Nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz 17 regionalnych rozgłośni. Odpowiedzi udzieliło 8 z nich. Dodatkowo swoje rekomendacje przedstawiły także Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta oraz

Stowarzyszenie Autorów Polskich.

Minister Skarbu Państwa wskazał osoby zgłoszone przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Rady Nadzorczej TVP S.A.prof. dr hab. Ewę Nowińską - prawnik, prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza - Dyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, kierownik Katedry Prawa Autorskiego w Instytucie. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego.

Wskazane osoby reprezentują renomowany Instytut Prawa Własności

Intelektualnej UJ.