Miedwiediew przyznaje: Alkoholizm w Rosji to klęska

Prezydent Rosji powiedział, że w jego kraju alkoholizm przybrał charakter klęski narodowej. Dmitrij Miedwiediew zauważył, że dotychczasowe próby walki ze spożyciem alkoholu nie przyniosły rezultatu.

Prezydent Miedwiediew zwrócił uwagę, że obecnie statystyczny Rosjanin wypija rocznie 18 litrów czystego spirytusu , czyli 72 półlitrowe butelki wódki. Przywódca Rosji powiedział, że to dwukrotnie więcej niż poziom określony przez Światową Organizację Zdrowia jako niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Prezydent Miedwiediew zauważył, że walka z pijaństwem powinna być konsekwentna i długofalowa. Zauważył przy tym, że należy podnosić poziom życia obywateli gdyż - jak stwierdził - "w biednym państwie z pijaństwem się nie wygra".

Badania socjologiczne wskazują, że 2/3 Rosjan jest gotowa poprzeć nową kampanię walki z alkoholizmem. Jednocześnie jedna czwarta Rosjan nie chce takiej kampanii.

Media zwracają uwagę, że w Rosji jeszcze z czasów carskich co pewien czas prowadzone są kampanie walki z pijaństwem - lecz problem pozostaje.