Przypadkiem odnaleziono dwa koncerty Mozarta

W muzeum Mozarta w jego rodzinnym Salzburgu zostaną wykonane nieznane dotąd kompozycje artysty. Zapisy dwóch utworów fortepianowych znaleziono w archiwum Międzynarodowej Fundacji Mozarteum. Dopiero niedawno rozpoznano je jako kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta. Artysta napisał je przed ukończeniem 10 roku życia.

Utwory zostaną odegrane w domu, w którym w latach 1773-1780 mieszkał Mozart, a obecnie mieści się jego muzeum. To kolejny w tym roku przypadek odnalezienia nieznanych kompozycji Mozarta. W styczniu odkryto jego utwór w jednej z francuskich bibliotek.

Wolfgang Amadeusz Mozart zmarł w wieku 35 lat, pozostawił po sobie ponad 600 utworów muzycznych.