Masz kablówkę? Abonament i tak trzeba płacić

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie przypomniała o obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. KRRiT podkreśliła, że z obowiązku opłacania abonamentu nie zwalnia korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Sprawę opisują "Wirtualne Media".

Okazuje się, że nawet po wejściu w życie nowej ustawy medialnej, jeśli chodzi o abonament, do końca tego roku będą stosowane przepisy dotychczasowe. - Oznacza to, że Poczta Polska naliczy odsetki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych w każdym przypadku opóźnienia. Zaległości będą podlegały windykacji przez 5 lat - napisał Kołodziejski w komunikacie, który cytują "Wirtualne Media".

- KRRiT nie może dopuścić do zagrożenia stabilności finansowej mediów publicznych, dlatego Poczta Polska będzie podejmować działania zarówno w celu odzyskania zaległości, jak i wyegzekwowania bieżących należności. KRRiT zachęca także do wnoszenia opłat z góry za dłuższe okresy, co może wspomóc zwłaszcza funkcjonowanie Polskiego Radia. - Już w 2009 r. można wnieść opłaty na poczet 2010 r. - przypomina KRRiT.

Zgodnie z ustawą abonamentową każdy, kto posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek zarejestrowania go na Poczcie Polskiej, która zajmuje się poborem opłaty abonamentowej oraz przekazywaniem wpływów na wyodrębniony rachunek bankowy KRRiT. Ta z kolei przeznacza je na tzw. misyjną działalność TVP i Polskiego Radia. Miesięczna opłata za korzystanie z telewizora i radia wynosi 17 zł.

KRRiT wielokrotnie już wskazywała na potrzebę wprowadzenia skutecznej egzekucji abonamentu. Z jej danych wynika, że w czerwcu br. na ok. 14-14,5 mln gospodarstw domowych w Polsce zarejestrowane odbiorniki miało blisko 7 mln 65 tys. gospodarstw, w tym 2 mln było zwolnionych z opłacania abonamentu. Abonament powinno więc płacić ponad 5 mln 134 tys., jednak 3 mln 1408 z nich zalegało z opłatą.

"Na rozpatrzenie przez Trybunał czeka też nowelizacja ustawy abonamentowej, którą przed podpisaniem do TK skierował prezydent Lech Kaczyński. W tym przypadku prezydent zarzuca ustawie, że rozszerzając katalog zwolnionych z opłacania abonamentu (m.in. o emerytów i rencistów) ogranicza w trakcie roku budżetowego wpływy TVP i Polskiego Radia, a tym samym godzi w stabilność mediów publicznych. Nowa ustawa medialna, którą w zeszłym tygodniu zawetował prezydent, przewiduje likwidację abonamentu i zastąpienie go dotacją z budżetu" - czytamy w portalu "WM".