Zbiórka dla powodzian w kościołach w całej Polsce

W kościołach w całej Polsce przez cały dzień zbierane były pieniądze dla poszkodowanych przez powodzie mieszkańców południowej Polski. Kwestę - na wniosek Caritas - ogłosił przewodniczący episkopatu arcybiskup Józef Michalik.

Poszkodowanym w niedawnej powodzi nadal brakuje żywności, czystej wody, środków do odkażania i czyszczenia domów. Konieczna jest też odbudowa popowodziowych zniszczeń.

Caritas Polska już przekazała na rzecz powodzian ponad 900 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na pomoc doraźną i - w niektórych diecezjach - na kilkuset złotowe zapomogi pieniężne. Nadal można wpłacać pieniądze na konto Caritas z dopiskiem "Powódź - południe" i wysłać sms o treści "Pomagam" na numer 72 902.

Zbiórka pieniężna przeprowadzana była także we wszystkich parafiach prawosławnych. Decyzję o niej podjął zwierzchnik polskiego prawosławia arcybiskup Sawa.

Pieniądze na wsparcie poszkodowanych przez powódź na południu Polski zbierano po niedzielnych liturgiach. Datki można też wpłacać na konto Warszawskiej Metropolii Prawosławnej 96 1020 1042 0000 8102 0009 6388 z dopiskiem "Powódź".