Najstarszy rękopis Biblii opublikowany w sieci

Liczący ponad 1600 lat Kodeks Synajski, czyli najstarsza na świecie zachowana wersja Nowego Testamentu, po czterech latach przygotowań trafił do internetu.

"Codex Sinaiticus" napisany po starogrecku jest jedyną z 50 kopii Biblii dokonanych na zlecenie Cesarza Konstantyna po przyjęciu przez niego chrześcijaństwa w IV wieku. Kodeks Synajski powstał w klasztorze w pobliżu góry Synaj. Biblia ta znajdowała się tam aż połowy wieku XIX kiedy jej fragmenty zostały wywiezione do Niemiec i Rosji.

Biblia podzielona jest na cztery części. Największa z nich - 347 z 400 stron - znajduje się w Bibliotece Brytyjskiej. Pozostałe - w Bibliotece Uniwersytetu Lipskiego w Niemczech, w Narodowej Bibliotece Rosji w Petersburgu oraz w Klasztorze św. Katarzyny w Egipcie.

Prace nad umieszczeniem "Codex Sinaiticus" w internecie zajęły 4 lata.