Wyliczyliśmy, kto zdobędzie mandat

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników przez PKW przedstawiamy symulację podziału mandatów na okręgi oraz listę kandydatów, którzy powinni dostać się do europarlamentu.

Rozkład mandatów na okręgi oraz poszczególne partie

Jak to obliczyliśmy?

Liczba mandatów przypadająca na okręg nie jest stała. Wyliczyliśmy ją na podstawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego i danych udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą z 98, 9 proc. komisji.

W podziale mandatów uczestniczą cztery komitety. Po zsumowaniu liczby głosów w kraju PKW podała, że PO otrzyma 25 mandatów, PiS - 15, SLD-UP - 7, a PSL - 3.

Aby podzielić je między kandydatów i okręgi należy wykonać kilka działań. W skrócie wygląda to tak, że liczbę głosów oddanych w okręgu na dany komitet mnożymy przez liczbę mandatów (np. 25 w przypadku PO, czy 15 w przypadku PiS). Następnie wynik dzielimy przez liczbę głosów oddaną na komitet w całym kraju.

I tak postępujemy w każdym okręgu. Z działań wychodzą nam współczynniki, np.: 1,1; 2,9; 3,2, itd. Wartość przed przecinkiem oznacza, ile mandatów w danym okręgu przypada komitetowi.

Czasami trzeba wykonać dodatkowe zestawienie uwzględniając też liczbę po przecinku.

Kandydaci, którzy powinni zdobyć mandaty, jeśli nasze przewidywania sprawdzą się w stu procentach.

Na Pomorzu: Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa z PO oraz Tadeusz Cymański z PiS.

Na Kujawach: Tadeusz Zwiefka z PO i Janusz Zemke z SLD.

Na Warmii, Mazurach i Podlasia: Krzysztof Lisek z PO i Jacek Kurski z PiS.

W Warszawie: Danuta Huebner, Paweł Zalewski i Rafał Trzaskowski z PO, Michał Kamiński z PiS-u oraz Wojciech Olejniczak z SLD.

Na Mazowszu: Jolanta Hibner z PO, Jarosław Kalinowski z PSL-u i Adam Bielan z PiS.

W Łodzi: Jacek Saryusz-Wolski i Joanna Skrzydlewska z PO, Janusz Wojciechowski z PiS.

W Wielkopolsce: Filip Kaczmarek i Sidonia Jędrzejewska z PO, Konrad Szymański z PiS, Marek Siwiec z SLD i Andrzej Grzyb z PSL.

Na Lubelszczyźnie: Lena Kolarska-Bobińska z PO i Mirosław Mariusz Piotrowski PiS.

Na Podkarpaciu: Elżbieta Łukacijewska z PO i Tomasz Poręba z PiS.

W Małopolsce: Róża Thun, Konstanty Miodowicz oraz Bogusław Sonik z PO, Zbigniew Ziobro, Paweł Kowal oraz Władysław Włosowicz z PiS, Joanna Senyszyn z SLD i Czesław Siekierski z PSL-u.

Na Śląsku: Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik oraz Bogdan Marcinkiewicz z PO, Marek Migalski i Izabela Kloc z PiS oraz Adam Gierek z SLD.

Na Dolnym Śląsku: Jacek Protasiewicz i Danuta Jazłowiecka z PO, Ryszard Legutko z PiS i Lidia Geringer de Oedenberg z SLD.

W województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim: Sławomir Nitras i Artur Zasada z PO, Elżbieta Rafalska z PiS i Bogusław Liberadzki z SLD.

Kiedy jednak będą znane wyniki ze 100 procent komisji, istnieje możliwość, że PiS dostanie mandat w okręgu nr 2 Kujawy, ale straci mandat na Śląsku. Przesunięcie jest możliwe tylko w ramach PiS (dla PO, SLD-UP i PSL - nic się nie zmienia). Różnice są minimalne. Jeśli tak się stanie, to Richard Henry Czarnecki zostanie posłem z okręgu kujawsko-pomorskiego, a mandatu nie uzyska Izabela Kloc ze Śląska.