Indie oburzone: U nas najbezpieczniej na świecie!

Ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Indii z oburzeniem odpowiedzieli amerykańskiemu Departamentowi Stanu, że "Indie są najbezpieczniejszym krajem na świecie". Amerykański MSZ doradził swoim obywatelom "uwagę i ostrożność" podczas podróży do Indii ze względu na ataki terrorystyczne i zamieszki.

Amerykański Departament Stanu opisał sytuację w Indiach w zakresie bezpieczeństwa, oceniając że amerykańscy obywatele powinni "być bardzo ostrożni" podczas podróży po tym kraju, a wcześniej rozważyć, czy w ogóle taki cel podróży jest słuszny. Amerykańskie władze informują swych obywateli o wzrastającym w Indiach zagrożeniu atakami terrorystycznymi, zalecają daleko posuniętą ostrożność i rozwagę w poruszaniu się po kraju, unikanie tłumnie odwiedzanych miejsc, bazarów oraz ruchliwych centrów handlowych.

Amerykanom pracującym w Indiach zalecają unikanie poruszania się każdego dnia tą samą trasą i zmienianie codziennego harmonogramu zajęć.

W ubiegłym roku w kilkudziesięciu poważnych zamachach bombowych zginęło w Indiach kilkaset osób, w tym kilkudziesięciu cudzoziemców.

"U nas najbezpieczniej!"

Oburzone New Delhi odpowiedziało, że "Indie są najbezpieczniejszym krajem na świecie". Komunikat indyjskiego MON i MSZ głosi, że Indie wytłumaczą Amerykanom "tendencyjność" informacji, które przekazał swoim obywatelom Waszyngton.

Głośne zamachy w Bombaju, wysoka przestępczość na granicy z Pakistanem i zamieszki w kilku rejonach kraju doprowadziły do wysokiego spadku liczby turystów w Indiach.

W ubiegłym roku w kilkudziesięciu poważnych zamachach bombowych zginęło w Indiach kilkaset osób, w tym kilkudziesięciu cudzoziemców.