Jacek Czerniak, "jedynka" SLD na Lubelszczyźnie

SLD w okręgu nr 8 postawił na Jacka Czerniaka. Jest mocno związany z regionem, w którym kandyduje.

Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Potem był nauczycielem języka angielskiego, historii i WOS-u.

Z polityką związał się w 1999 roku, gdy wstąpił do SLD. W 2002 roku został radnym w Lublinie, a w 2006 r. radnym wojewódzkim. W 2007 r. objął funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zasiada również w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Czerniak podkreśla swój lokalny patriotyzm, a Lubelszczyznę określa mianem "swojej małej ojczyzny".

W tym roku kandyduje z pierwszego miejsca listy SLD w okręgu nr 8. Sojusz nie ma szans na mandat, gdyż jest to region bardzo prawicowy. Poza tym centrolewica wystawiła na Lubelszczyźnie silną listę z Markiem Borowskim na czele.