"Śmierć Lachom" - profanacja pomnika lwowskich profesorów

"Śmierć Lachom" - taki napis pojawił się na pomniku upamiętniającym kilkudziesięciu lwowskich profesorów, rozstrzelanych przez hitlerowców w 1941 roku. Powyżej wandale czerwoną farbą namalowali swastykę.

- Dziś podpiszę pismo do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o złożenie noty w tej sprawie do władz ukraińskich - powiedział w TVN24 Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa. - Powinniśmy uzyskać od strony ukraińskiej wyjaśnienie tej sytuacji oraz informację, czy pomnik zostanie przywrócony do poprzedniego stanu - dodał.

Pomnik we Lwowie upamiętnia kilkudziesięciu lwowskich profesorów, m.in. z Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu we Lwowie. Zostali oni aresztowani i rozstrzelani w lipcu 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich. Wśród ofiar był m.in. Tadeusz Boy-Żeleński.