Senat USA uczci rocznicę upadku komunizmu w Polsce

Senat Stanów Zjednoczonych zamierza uczcić 20. rocznicę upadku rządów komunistycznych w Polsce. Projekt rezolucji w tej sprawie zgłosiła grupa amerykańskich senatorów.

Inicjatorką przyjęcia przez Senat USA rezolucji w sprawie rocznicy upadku komunizmu w naszym kraju jest senator ze stanu Maryland Barbara Mikulski.

Podziwiają odwagę Polaków

Pod zgłoszonym przez nią projektem podpisało się 9 innych polityków z partii Republikańskiej i Demokratycznej. Autorzy dokumentu wyrażają podziw dla narodu polskiego za odwagę, jaka wykazali się wobec trudności ekonomicznych i politycznych represji w okresie rządów komunistycznych. Senatorowie gratulują też Polakom dokonań ostatnich 20 lat.

- Senat USA wyraża radość z powodu bliskiej przyjaźni między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych i wzywa władze USA do poszukiwania nowych sposobów na zacieśnienie tego partnerstwa - czytamy w rezolucji. Złożony przez grupę amerykańskich senatorów dokument trafi pod głosowanie prawdopodobnie na początku czerwca.