Sikorski: partnerstwo wschodnie to ważny krok dla UE

Radosław Sikorski, polski minister spraw zagranicznych, przemawiał na sesji poświęconej partnerstwu wschodniemu. Przedstawił Polskie oczekiwania w ramach współpracy Unii Europejskiej z wschodnimi partnerami. To jedna z wielu sesji tematycznych, które towarzyszą kongresowi Europejskiej Partii Ludowej w Polsce.

Kongres Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie - relacja na żywo

- Polska chce wyznaczenia w Komisji Europejskiej koordynatora ds. partnerstwa wschodniego - powiedział Sikorski w swoim przemówieniu w trakcie sesji tematycznej, poświęconej partnerstwu wschodniemu.

Podkreślił, że partnerstwo to ważny krok do przodu dla Unii Europejskiej. Podkreślił, że inicjatywa nie może być postrzegana, jako próba stworzenia strefy wpływów UE na wschodzie. - Stabilizacja i modernizacja przynosi korzyści wszystkim - dodał Sikorski.

Polski minister przypomniał, że powodem rozpoczęcia tego projektu była próba uruchomienia procesów, które pogłębią relacje Unii Europejskiej ze wschodnimi partnerami. - Chodziło o zaawansowaną relację gospodarczą i przenoszenie wartości europejskich do naszych sąsiadów - powiedział Sikorski.

Według Sikorskiego partnerstwo nie zakłada żadnego konkretnego kształtu relacji wschodnich sąsiadów z UE w przyszłości, ale na pewno zbliży te kraje do pełnej integracji.

Przy okazji Sikorski poruszył kwestią wiz, ważną dla mieszkańców wschodnich sąsiadów UE. Według polskiego ministra Unia powinna przyznawać za darmo wizy krajom objętym partnerstwem wschodnim. Podkreślił, że Polska wprowadziła wizy dla naszych wschodnich sąsiadów w związku z wejściem do strefy Schengen, ale zrobiła to wbrew sobie. Zachęcił kraje członkowskie do wsparcia polskich wysiłków do zmian kontroli granicznej na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Sikorski zaapelował o jak najszybsze uruchomienie projektów w ramach partnerstwa. Dlatego m.in. Polska domaga się wyznaczenia w Komisji Europejskiej koordynatora ds. partnerstwa wschodniego.

Po polskim ministrze głos zabrał specjalny gość kongresu, Aleksnader Milinkiewicz, białoruski opozycjonista.