Wyniki kontroli budynków socjalnych. "Jest źle"

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego skontrolował wszystkie hotele robotnicze przekształcone w domy socjalne - zapewnił szef Urzędu Robert Dziwiński. Skontrolowano 218 budynków, z czego 4 już zamknięto, a w 3 zarządzono częściowe wycofanie z użytkowania. Kontrole pozostałych budynków socjalnych trwają, do tej pory wyłączono z użytku 14 z nich.

Szef Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego poinformował, że w skontrolowanych budynkach stwierdzono wiele nieprawidłowości. Robert Dziwiński przypomniał, że nadzorcy obiektów mają ustawowy obowiązek corocznej kontroli - w związku z tym wydano wiele nakazów do ich przeprowadzenia. Nadzór sprawdza, czy kontrole dokonywane przez właścicieli są przeprowadzone dokładnie. W przypadku niedopatrzeń Urząd ma wtedy obowiązek zareagować.

Robert Dziwiński uznał, że dotychczasowe informacje prasowe pozytywnie wpłynęły na uzmysłowienie sobie przez społeczeństwo zagrożenia, jakie płynie z zaniedbanych budynków. W jego opinii, nadzorcy, do których należą budynki socjalne, sami powinni zgłaszać się do kontroli, aby zapewnić swym mieszkańcom bezpieczeństwo.

Szef Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że straż podczas kontroli odnotowała ponad tysiąc uchybień. 14 budynków zostało wyłączonych z użytkowania. Najwięcej zastrzeżeń strażacy mieli chociażby do zastawiania dróg pożarowych czy warunków ewakuacyjnych.

Nadbrygadier Leśniakiewicz dodał, że kontrolowano również obiekty pod kątem stanu i obecności sprzętu gaśniczego. Szef Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w latach 2006-2008 przeprowadzono wiele kontroli w budynkach o charakterze socjalnym. Straż nie zakończyła jeszcze swych kontroli.