Przed kijowskimi urzędami pracy ustawili się wiceministrowie

W kijowskich biurach pośrednictwa pracy pojawili się zwolnieni wiceministrowie oraz menadżerowie. Jak czytamy w portalu "Segodnia", szukają oni pracy na takich samych zasadach, co inni bezrobotni.

Wśród zarejestrowanych są wiceministrowie zdrowia i pracy, a także eksperci z sekretariatu prezydenta i Rady Najwyższej. Zatrudnienia szukają także funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czy rozwiązanej Narodowej Agencji do spraw Euro 2012. Stanowią około 1/3 zarejestrowanych bezrobotnych.

Otrzymują oni zasiłek nie przekraczający 2800 hrywien, czyli 1000 złotych - tyle wynosi oficjalna średnia pensja w Kijowie. Pracownicy biur pośrednictwa podkreślają, że podobnie jak inni bezrobotni, menadżerowie i wiceministrowie aby dostać zasiłek uczestniczą w pracach społecznych. Często zgadzają się także na propozycje zatrudnienia za o wiele mniejszą pensję niż poprzednia.

Oficjalnie w 4-milionowym Kijowie zarejestrowano 12,5 tysiąca bezrobotnych. Nieoficjalnie mówi się o liczbie prawie 8-krotnie wyższej.