Znaleźli freski bizantyjsko-ruskie w bazylice w Sandomierzu

Ewenementem na skalę Europy nazywają konserwatorzy dzieł sztuki odkrycie, dokonane podczas remontu w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Przed przystąpieniem do prac specjaliści z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zakładali konserwację malowideł, które w 1934 roku zabezpieczał i uzupełniał Juliusz Makarewicz.

W trakcie prac okazało się, że pod malowidłami Makarewicza znajdują się jednak oryginalne freski bizantyjsko- ruskie zachowane w całkiem niezłym stanie w 80 proc.. Tak duże malowidło bizantyjsko- ruskie nie występuje w innych częściach naszego kraju, a nawet należy do rzadkości w Środkowo - Zachodniej Europie.

Prof. Władysław Zalewski poinformował, że w trakcie prac odsłonięto te partie malowideł, do których przedwojenny konserwator nigdy nie dotarł. Były one częściowo zasłonięte przez konstrukcję ołtarza głównego. Znajdowały się również na sklepieniu świątyni.

To nie koniec zaskakujących nowinek z sandomierskiej Katedry. W czasie konserwacji odkryto freski gotyckie na całej ścianie północnej. Dotychczas znany był tylko ich niewielki fragment. Freski znajdują się za drewnianymi stallami z XVII wieku, które są w bardzo złym stanie i zostały przewiezione do pracowni konserwatorskich w Krakowie.

Pieniądze na remont Bazyliki Katedralnej pochodzą z funduszu norweskiego. Na ten cel parafia uzyskała 12 mln zł.