Nowe zasady zwalczania pedofilii w Kościele

Watykan wprowadził nowe reguły postępowania z przypadkami pedofilii wśród księży - każdorazowo Rzym będzie decydować, jaki tok nadać sprawie.

Nowe zasady zwalczania pedofilii w Kościele

Watykan wprowadził nowe reguły postępowania z przypadkami pedofilii wśród księży - każdorazowo Rzym będzie decydować, jaki tok nadać sprawie.

Nowe zasady, opracowane wiele miesięcy temu, zostały właśnie opublikowane w roczniku Stolicy Apostolskiej. Watykan wezwał, by przedstawiciele kościelnej administracji reagowali natychmiast, jeśli tylko istnieje "co najmniej prawdopodobna informacja o ciężkim przestępstwie". Kościół lokalny ma obowiązek poinformować o każdym takim przypadku watykańską Kongregację Nauki Wiary, która zdecyduje, jakie kroki należy podjąć. Podejrzany o pedofilię duchowny może zostać postawiony przed kościelnym trybunałem, który wymierzy mu karę wewnątrz Kościoła, niezależną od ewentualnego postępowania karnego. Każdy przypadek zostanie obłożony sekretem papieskim, tzn. przedstawiciele Kościoła nie będą mogli go ujawnić pod groźbą sankcji kanonicznych. Według nowych reguł ofiara pedofilii ma prawo do złożenia doniesienia w ciągu dziesięciu lat od chwili osiągnięcia pełnoletności.

Przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księży są dla Kościoła drażliwym problemem. Papież Jan Paweł II kilkakrotnie publicznie przepraszał ofiary takich nadużyć. Według "The New York Times" niektórzy przedstawiciele Kościoła krytykują nowe zasady, jako zmierzające do ochrony przede wszystkim potencjalnego winowajcy, a nie ofiary. W Watykanie podkreśla się jednak, że obowiązek zgłoszenia każdego przypadku spowoduje, że lokalne Kościoły nie będą mogły tuszować skandalu na własną rękę. We wrześniu francuski sąd skazał na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu biskupa, który nie zgłosił policji przypadku pedofilii we własnej diecezji.