Kolejne spotkanie przedstawicieli PLL LOT ze związkowcami

Dziś odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli PLL LOT i działających w firmie związków zawodowych. Prowadzone rozmowy dotyczą planowanych w spółce zwolnień grupowych.

Związki zawodowe kwestionują prawomocność zawiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych. Informację na ten temat pracodawca przesłał 29 stycznia. Pracownicy argumentują jednak, że dokumencie zabrakło informacji o tym, ilu pracowników ma zostać zwolnionych.

PLL LOT odpowiada, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym konieczna jest dyskusja na temat poziomu zatrudnienia w spółce.