Ks. Jankowski: odebrać tytuł honorowego obywatela Hitlerowi

Proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Henryk Jankowski domaga się odebrania tytułów honorowych obywateli miasta Gdańska m.in. Adolfowi Hitlerowi, Bolesławowi Bierutowi i trzem radzieckim dowódcom armii.

Ks. Jankowski: odebrać tytuł honorowego obywatela Hitlerowi

Proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Henryk Jankowski domaga się odebrania tytułów honorowych obywateli miasta Gdańska m.in. Adolfowi Hitlerowi, Bolesławowi Bierutowi i trzem radzieckim dowódcom armii.

"Miasto Gdańsk w swej tysiącletniej historii odgrywało ogromną rolę w dziejach Europy i świata, przechodziło w swej historii różne koleje, chwile chwały i chwile poniżenia znajdując się pod rządami ludzi, służących totalitarnym systemom władzy. Właśnie w takich okresach wykorzystywano dobre imię miasta dla niecnych celów" - napisał ks. prałat Jankowski w liście do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

Proboszcz parafii św. Brygidy podkreśla, że swój apel do szefa rady miejskiej kieruje jako jeden z honorowych obywateli miasta Gdańska. Ks. Jankowski otrzymał to wyróżnienie w 2000 r. w dwudziestą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Kapelan "Solidarności" chce pozbawić tytułów honorowych obywateli miasta Gdańska następujące osoby: Adolfa Hitlera (tytuł przyznano 20 IV 1939), gauleitera NSDAP w Gdańsku Alberta Forstera (honorowy obywatel od 14 VII 1933), Bolesława Bieruta (uhonorowany honorowym obywatelstwem 7 VII 1947) oraz trzech dowódców sowieckiej armii: Konstantego Rokossowskiego (30 III 1949), Pawła Butowa (30 III 1965) i Wiktora Kulikowa (21 II 1977).

"Osoby te, są winne zbrodni na całej ludzkości, śmierci wielu Polaków i są niegodne tak zaszczytnego wyróżnienia" - uzasadnia ksiądz Jankowski.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek zamierza przekazać list ks. Jankowskiego wszystkim klubom gdańskich radnych, aby ci wyrazili na ten temat swoją opinię.