Nowa spółka na New Connect

Dziś na rynku New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych debiutuje spółka szczecińskich genetyków z Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalizujących się w badaniach nad nowotworami.

Spółka Read-Gene to dziś prawie 70 udziałowców, z czego 3/4 to lekarze, a pozostali to zewnętrzni akcjonariusze, którzy objęli udziały w firmie w drodze zaproszenia. Spółka oferuje do sprzedaży testy do wykrywania ryzyka zachorowań na nowotwory, w przyszłości planuje wybudować pod Szczecinem własny ośrodek badawczo-rozwojowy.

Prezes zarządu Read-Gene profesor Jan Lubiński przyznaje, że utworzenie spółki i wprowadzenie jej na giełdę zabrało uczonym kilka lat. Podkreśla, że trzeba było doprowadzić do trudnych rozwiązań formalno-organizacyjnych na poziomie uczelni i trzeba było nawiązać niełatwe kontakty ze środowiskiem biznesowym. Ale teraz jest dumny z tego osiągnięcia i dodaje, że przetarty został ślad dla innych naukowców. Jego zdaniem jest to potrzebne całemu naszemu społeczeństwu.

Około godziny 10.30 powinno być wiadomo, czy spółka odniesie sukces na giełdzie. Niespełna dwie godziny później nastąpi uroczyste wprowadzenie spółki na parkiet z udziałem m.in. władz giełdy i przedstawicieli ministerstwa nauki.