Rządowe regulacje obetną premie brytyjskim bankierom

"Daily Telegraph" pisze o rządowych projektach regulacji sektora bankowego, które zakładają ograniczenie dorocznych premii dla zarządzających bankami w Wielkiej Brytanii. Podstawą premii mają być długoterminowe wyniki banku, a nie transakcje z minionego roku.

Zakłada się między innymi, że zostaną ograniczone bonusy gotówkowe na rzecz premii wypłacanych w akcjach banku. Przewiduje się także potrącenia z premii za tak zwane transakcje toksyczne lub nietrafione. Ewentualne potrącenia obliczane będą indywidualnie, co ma uniemożliwić "załapanie" się na premie wypracowane przez kolegów z innych wydziałów banku.

Rozpatrywana jest również możliwość wprowadzenia nieprzekraczalnego pułapu zarobków, na wzór limitów wprowadzonych w USA i Niemczech.