Proces dot. Katynia znów przełożony na potem

Sąd Rejonowy w Moskwie odłożył do 18 marca rozpatrywanie wniosku dotyczącego rehabilitacji trzech ofiar Katynia. Przyczyną są względy proceduralne. O rehabilitację polskich jeńców występuje stowarzyszenie Memoriał.

Wcześniej Sąd Rejonowy Moskwy odrzucił wnioski o rehabilitację 13 innych ofiar zbrodni w Katyniu. Sędziowie motywując odmowę wskazywali na brak informacji o tym, by wobec tych osób wszczynane były postępowania sądowe oraz nie ustanowiono faktów ich represjonowania .

Stowarzyszenie Memoriał odwołało się od tego orzeczenia do Sądu Miejskiego Moskwy, czyli sądu wyższej instancji. Rozprawa kasacyjna dotycząca 12 ofiar Katynia odbędzie się w tym sądzie 10 marca.

Pod koniec stycznia - w podobnym procesie katyńskim- Kolegium Wojskowe Sadu Najwyższego Rosji oddaliło zażalenia rosyjskich prawników, reprezentujących rodziny 10 ofiar mordu na polskich oficerach.