Kto był kim przy Okrągłym Stole?

Najedź kursorem na sylwetki. Kliknij, aby obejrzeć zdjęcie danej osoby.

Uczestnicy obrad Okrągłego Stołu 57 Stefan Bratkowski Były prezes SDP 56 Edward Szwajkiwicz Działacz Solidarności 55 Władysław Findeisen Prof. Politechniki Warszawskiej 54 Aleksander Hall Działacz ROPCiO 53 Henryk Samsonowicz Były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. historii 52 Witold Trzeciakowski Doradca Solidarności, prof. ekonomii 51 Stanisław Stomma Publicysta Tygodnika Powszechnego i Znaku, prof. prawa 50 Jerzy Turowicz Redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego 49 Edward Radziewicz Przewodniczacy Miedzyzakladowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie 48 Bronisław Geremek Szef doradców Lecha Wałęsy 47 Zbigniew Bujak Przewodniczący mazowieckiej Solidarności 46 Władysław Frasyniuk Szef dolnośląskiej Solidarności 45 Lech Wałęsa Przewodniczący Solidarności 44 Tadeusz Mazowiecki Redaktor naczelny Tygodnika Solidarności i Więzi 43 Mieczysław Gil Szef małopolskiej Solidarności 42 Jacek Merkel Działacz Solidarności 41 Władysław Liwak Działacz Solidarności 40 Józef Ślisz Współorganizator NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność 39 Andrzej Stelmachowski Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 38 Klemens Szaniawski Profesor UW 37 Jan Józef Szczepański Były prezes Związku Literatów Polskich 36 Adam Michnik Doradca Solidarności, członek KOR 35 Alojzy Pietrzyk Działacz Solidarności 34 Jacek Kuroń Doradca Solidarności, założyciel KOR 33 Andrzej Wielowieyski Doradca Solidarności 32 Alojzy Orszulik Członek Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 31 Bronisław Dembowski Opiekun Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności 30 Wiesław Gwiżdż Przewodniczacy Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego 29 Kazimierz Morawski Przewodniczacy Chrzescijanskiego Stowarzyszenia Spolecznego 28 Zenon Komender Z-ca przewodniczacego Rady Panstwa, dzialacz PAX 27 Jan Janowski Profesor, rektor AGH w Krakowie, czlonek wladz SD 26 Edward Zgłobicki Sekretarz Centralnego Komitetu SD 25 Norbert Aleksiewicz Przewodniczacy Rady Głównej KZRKiOR. 24 Tomasz Adamczuk Dzialacz ZSL 23 Mikołaj Kozakiewicz Profesor, czlonek prezydium Naczelnego Komitetu ZSL 22 Bogdan Królewski Członek prezydium NK ZSL 21 Aleksander Kwaśniewski Minister ds mlodzieży, przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego RM 20 Leszek Miller Sekretarz KC PZPR 19 Marek Hołdakowski Z-ca czlonka BP KC PZPR, I sekretarz KW PZPR w Gdansku 18 Czesław Kiszczak Członek Biura Politycznego KC PZPR, minister spraw wewnętrznych 17 Stanisław Ciosek Członek Biura Politycznego KC PZPR 16 Zbigniew Sobotka z-ca członka BP KC PZPR 15 Jan Rychlewski przewodniczacy Komitetu Badan Kosmicznych 14 Aleksander Gieysztor Członek Rady Konsultacyjnej przy Wojciechu Jaruzelskim 13 Jan Kostrzewski Prezes PAN 12 Janusz Narzyński Biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego 11 Jerzy Ozdowski Wicepremier, poseł 10 Anna Przecławska Prof. pedagogiki spolecznej 9 Jan Zaciura Wiceszzef ZNP 8 Maciej Manicki Działacz OPZZ 7 Stanisław Wiśniewski Wiceszef OPZZ 6 Harald Matuszkiewicz Działacz OPZZ 5 Romuald Sosnkowski Wiceszef OPZZ 4 Alfred Miodowicz Przewodniczący OPZZ 3 Tadeusz Rączkiewicz Działacz OPZZ 2 Janusz Jarliński Działacz OPZZ 1 Władysław Siła-Nowicki Członek Rady Konsultacyjnej przy Wojciechu Jaruzelskim Fot. PAP/CAF Damazy Kwiatkowski

Na zdjęciu przy Okrągłym Stole nieobecna jest Grażyna Staniszewska , który która także uczestniczyła w obradach.