20. rocznica Okrągłego Stołu

20 lat temu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Przedstawiciele opozycji i strony rządowej debatowali od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Dziś większość Polaków pozytywnie ocenia porozumienia zawarte przy Okrągłym Stole. - To nie zmowa, lecz umowa społeczna - uważa większość Polaków przebadanych przez CBOS tuż przed 20. rocznicą rozmów.

Ten artykuł wygasł