Benedykt XVI chciałby pokoju w ''umiłowanym regionie''

Papież Benedykt XVI wyraził nadzieję na przywrócenie zawieszenia broni i podjęcie rokowań przez strony konfliktu w Strefie Gazy.

Benedykt XVI powiedział, że z głębokim przejęciem śledzi konflikt w Strefie Gazy. Przypomniał o setkach niewinnych ofiar niesłychanej przemocy: dzieciach, ludziach w podeszłym wieku, kobietach, a także o rannych i tych, którzy opłakują śmierć najbliższych i utratę dobytku.

Papież zachęcił katolików do modlitwy o sukces wysiłków zmierzających do powstrzymania tragedii. Ojciec Święty wezwał też świat do udzielenia pomocy Ziemi Świętej w wysiłku podnoszenia się z gruzów i zakończenia terroru. Benedykt XVI zaznaczył, że odważne podjęcie "dialogu w sprawiedliwości i prawdzie" to jedyna droga, która może faktycznie otworzyć przyszłość pokoju dla dzieci tego, jak podkreślił, umiłowanego regionu.