Bangladesz: wybory wygrała Liga Ludowa

Wybory parlamentarne w Bangladeszu wygrała Liga Ludowa, zdobywając co najmniej 175 mandatów w 300-miejscowym parlamencie. Przegrana Nacjonalistyczna Parta Bangladeszu mówi o nieprawidłowościach w kilkudziesięciu okręgach wyborczych, choć obserwatorzy są innego zdania.

Zdaniem komentatorów, przegrana nacjonalistów jest efektem braku zaufania młodych wyborców wobec tej partii, wspieranej przez ugrupowania islamskie. Młodzi ludzie biorący udział w wyborach po raz pierwszy stanowili jedną trzecią głosujących. Zwycięska Liga Ludowa z kolei deklarowała chęć modernizacji systemu społecznego i gospodarczego kraju. Przegrana Nacjonalistyczna Partia Bangladeszu dotychczas nie uznała wyników wczorajszego głosowania.

W przeszłości zdarzało się, iż przegrane ugrupowania wyprowadzały swych zwolenników na ulice doprowadzając do starć i zamieszek.