Związkowcy będą rozmawiać o specustawie

Związki zawodowe Stoczni Szczecińskiej Nowa będą rozmawiać w Warszawie o pułapkach - ich zdaniem - czających się w zapisach socjalnej części specustawy stoczniowej oraz braku ewentualnego dzierżawcy stoczniowego majątku .

Stoczniowcy wezmą udział w posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, gdzie odbędzie się dyskusja nad poprawkami do ustawy, doprecyzowującymi zapisy o programie dobrowolnych odejść i osłonach socjalnych.

Problem tkwi w sposobie naliczania stażu pracy - mówi Jacek Kantor z Solidarności 80. Jego zdaniem jest on niekorzystny dla niektórych pracowników.

Stoczniowcy martwią się też brakiem ewentualnego inwestora. 15 grudnia minął termin zgłaszania ofert dzierżawy stoczniowego majątku. Żadna oferta nie wpłynęła, następny termin mija 29 grudnia. Jeśli nie będzie inwestora - cała specustawa nie ma sensu - podkreślił Kantor, gdyż nie ma gwarancji, że powstaną nowe miejsca pracy.

W dzisiejszych rozmowach nie wezmą udziału związkowcy z Solidarności. Zgadzają się z nami co do meritum, ale nie sposobu rozwiązania sytuacji - powiedział Jacek Kantor z Solidarności 80.