Kolejny dzień poznańskiego szczytu klimatycznego

Uczestnicy 14. Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego w Poznaniu będą dziś (9.12) rozmawiać o powołaniu Funduszu Adaptacyjnego. Ma on służyć walce ze skutkami globalnego ocieplenia i ochronie przed żywiołami.

Fundusz ma wynosić od 50 do 200 miliardów euro. Negocjatorzy nie porozumieli się jeszcze, kto będzie zarządzał środkami, które zostaną w nim zgromadzone.

Delegaci na szczyt ocenią dziś także efekty obowiązywania protokołu z Kioto, który w przyszłym roku będzie zastąpiony przez nowe porozumienie w Kopenhadze.

Wypracowane podczas obrad wnioski będą w czwartek i piątek (11 i 12 grudnia) omawiane przez ministrów ochrony środowiska ze 186 państw. Dopiero po ich przyjęciu staną się oficjalnymi dokumentami poznańskiego szczytu.