"Rz": Polacy przestali spłacać pożyczki

Przybywa kredytów konsumenckich niespłacanych od miesięcy. 23,5 mld zł - tyle na koniec września tego roku wynosiła wartość niespłacanych bankom kredytów. Z tego 11,4 mld zł to pożyczki, które zaciągnęły gospodarstwa domowe, a nie firmy - pisze "Rzeczpospolita".

Komisja Nadzoru Finansowego jest tym zaniepokojona i wzywa banki do zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów.

Suma nieregulowanych od co najmniej sześciu miesięcy pożyczek konsumenckich wzrosła od początku roku z 6,7 mld zł do 7,8 mld zł. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku o ponad 30 procent (z 555 do 724 mln złotych) wzrosły zaległości Polaków na kartach kredytowych.

- To jest rezultat m.in. bardzo agresywnej sprzedaży pożyczek gotówkowych i kart kredytowych przez wiele banków - tłumaczy "Rzeczpospolitej" Piotr Królikowski, wiceprezes BPH.

Zdaniem bankierów w przyszłym roku problem nasili się: - Prawdopodobny wzrost bezrobocia może się odbić na konsumentach, ich wydatkach i terminowości w regulowaniu należności, co z kolei może negatywnie wpłynąć na jakość portfeli kredytowych w przyszłym roku - powiedział dziennikarzom gazety Scott Jensen, wiceprezes GE Money Banku.