Kryzys. Szkoła przetrwania

Czy wspólne konto i lokata w banku objęte są podwójną kwotą gwarantowaną przez BFG?

Tak. Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są "przypisane" do deponenta, a nie do rachunku. Przypomnijmy, że oszczędności każdego deponenta są chronione w 100 proc., jeśli ich wartość nie przekracza 1 tys. euro (ok. 3,5 tys. zł) i 90 proc. aż do poziomu 22,5 tys. euro (czyli ok. 80 tys. zł). W przypadku rachunków i lokat wspólnych, do których dostęp mają np. małżonkowie, środki są objęte podwójnymi gwarancjami, czyli pełne gwarancje obejmują kwoty do 2 tys. euro, a 90 proc. - od 2 do 50 tys. euro).

Pamiętajmy też, że już wkrótce zasady gwarantowania depozytów zostaną zmienione i dzięki temu wartość środków chronionych w 100 proc. wzrośnie do 50 tys. euro (ustawa czeka już na podpis prezydenta).