Paryż: Reporterzy Bez Granic o polskim dziennikarzu

Mająca swoją siedzibę w Paryżu Organizacja Reporterzy Bez Granic potępiła decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego wobec polskiego dziennikarza. Został on skazany za opublikowanie artykułu bez zgody osoby cytowanej w tekście.

Chodzi o publikację wywiadu z posłem SLD Tadeuszem Mylerem w lutym 2003 roku. Wywiad oparty był na nagraniu rozmowy na taśmie magnetofonowej. Zainteresowany pozwał dziennikarza do sądu.

Według Reporterów Bez Granic, punkt 14 prawa prasowego z 1984 roku narusza wolność prasy. Organizacja uważa, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przeciwko dziennikarzowi jest niegodne instytucji reprezentującej państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zdaniem Reporterów Bez Granic, takie decyzje niszczą niezależność prasową mediów, a Trybunał potwierdził tym samym istnienie cenzury godnej systemów totalitarnych nie przystających do standardów europejskich.

Organizacja Reporterzy Bez Granic zajmuje się obroną prawa do wolności słowa i wypowiedzi na świecie.