Cezary Mech: To najgłębszy kryzys od dziesięcioleci

Doradca prezesa NBP Cezary Mech uważa, że światowy kryzys finansowy przekształcił się w kryzys gospodarczy.

Ekonomista powiedział w Programie Trzecim Polskiego Radia, że kryzys będzie prawdopodobnie głębszy, niż w poprzednich dziesięcioleciach.

Zdaniem gościa Salonu Politycznego Trójki, który zastrzegł, że wyraża tylko osobiste poglądy, sytuacja wymaga skoordynowanych działań na światowych rynkach. Za przyczyny kryzysu uznał luźną politykę finansową Stanów Zjednoczonych i brak nadzoru na rynkach. finansowych. Ekonomista dodał, że kryzys spowodował utratę wzajemnego zaufania w światowych finansach, a jego odbudowa będzie długotrwała. Jako ewentualne środki zaradcze Cezary Mech wymienił wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi i ich dofinansowanie.