TK: Chuliganów nie wolno automatycznie aresztować

Przepis o obligatoryjnym stosowaniu aresztu dla chuliganów, tym kiboli jest niekonstytucyjny uznał Trybunał Konstytucyjny. Zasada stosowania aresztu w takich sprawach jest kłóci się z innymi przepisami Kodeksu Postępowania Karnego.

KPK określa kiedy sąd nie może zastosować aresztu. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą poniżej roku więzienia, chyba że sprawcę ujęto na gorącym uczynku. Tymczasem przepis o obligatoryjnym stosowaniu aresztu wyklucza stosowanie tych zasad.

Trybunał podkreślił, że postępowanie przyspieszone nie jest specjalnym trybem postępowania karnego i trzeba w nim stosować zasady gwarantujące prawa oskarżonego. "W każdej sprawie sąd może stosować środek zapobiegawczy tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego" - podkreślił Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał zajął się sprawą obligatoryjnych aresztów dla chuliganów by odpowiedzieć na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.