Stoczniowcy spotkali się z min. Gradem

W Ministerstwie Skarbu Państwa zakończyło się spotkanie przedstawicieli zarządu związków zawodowych Stoczni Szczecin oraz przedstawicieli władz samorządowych z szefem resortu Aleksandrem Gradem. Tematem rozmów była coraz bardziej niepewna przyszłość przedsiębiorstwa.

Przed rozpoczęciem, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Stoczni Szczecin Jacek Kantor powiedział, że związkowcy oczekują precyzyjnej informacji, co zawiodło w planie, który miał uratować przedsiębiorstwa przed upadłością.

W ostrzejszym tonie wypowiadał się przewodniczący zarządu Związku Regionów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. Mieczysław Jurek podkreślił, że związkowcy będą walczyć o stocznie i nigdy nie zaakceptują ich upadłości.

Wczoraj, Aleksander Grad powiedział, że istnieją znaczne rozbieżności w ocenie planu ratowania polskich stoczni przez ekspertów polskiego rządu i unijną komisarz do spraw konkurencji. Komisarz Neelie Kroes zapowiedziała wcześniej, że zaproponuje Komisji Obywatelskiej odrzucenie programów restrukturyzacji polskich stoczni. Jeśli tak się stanie będą one musiały zwrócić pomoc publiczną, którą uzyskały po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W takim wypadku przedsiębiorstwa czeka upadłość.

Po południu, minister spotka się ze związkowcami Stoczni Gdynia.