Jest porozumienie, Alitalia jednak przetrwa

Dwa ostatnie związki zawodowe pracowników Alitalii zgodziły się na warunki przejęcia przewoźnika przez prywatną grupę inwestorów CAI. Oznacza to, że narodowe linie lotnicze Włoch przetrwają.

Przed związkami, reprezentującymi większość spośród cztero i pół tysięcznego personelu latającego, porozumienie podpisało 7 innych organizacji pracowników.

CAI zamierza połączyć Alitalię z jej dotychczasowym konkurentem na rynku krajowym, Air One SpA. Związki zgodziły się między innymi na redukcję zatrudnienia o 3000 pracowników oraz na zwiększenie liczby godzin pracy przy utrzymaniu obecnej płacy.

Włoski rząd do tej pory posiadał prawie połowę akcji przewoźnika, zatrudniającego około 19 tysięcy osób. Przejęcie firmy przez CAI i związana z nim pomoc publiczna będą wymagały jeszcze zgody Komisji Europejskiej.