Większość Polaków po 50-tce chce na emeryturę

Polacy po 50-tce niechętnie pozostają na rynku pracy. Marzą o jak najszybszym zakończeniu kariery zawodowej. Efektem jest fakt, że mamy najmłodszych emerytów w całej Europie.

Z badań przeprowadzonych w ramach europejskiego programu SHARE wynika, że ponad 60 procent naszych rodaków po 50 roku życia deklaruje chęc przejścia na emeryturę. Jak mówi Michał Myck /czyt.: Myk/ z Uniwersytetu Warszawskiego, przyczyną jest między innymi niezadowolenie z wykonywanej pracy. Brak możliwości kształcenia się i dobrych perspektyw zawodowych sprawia, że chętnie korzystają z wczesniejszych świadczeń.

Badania wykazały też, iż Poalcy po 50-tym roku zycia są mało aktywni społecznie i fizycznie i nie cieszą się najlepszym zdrowiem. Tylko 8 procent badanych z tej grupy ocenia swój stan zdrowia jako dobry. Ponad 60 procent jako zły lub bardzo zły. Zdaniem Aleksandry Gilis-Januszewskiej z Kliniki Endokrynologii w Krakowie stan zdrowia tych osób rzeczywiście nie jest najlepszy. Chorują na niedokrwienie serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby stawów i nowotwory złośliwe.

Pozostawania na rynku pracy nie ułatwia też fakt, że firmy zwalniają pracowników tylko ze względu na osiągnięcie przez nich wieku emerytalnego. W Polsce nie ma przepisu zabraniającego zwalniania osób, które mają uprawnienia emerytalne.