Lista uprawnionych do emerytury pomostowej została poszerzona

Poszerza się lista uprawnionych do przechodzenia na emerytury pomostowe. Jak powiedziała IAR wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak, na pomostówki będzie mogło przejść około 280 tysięcy osób. Przed dwoma tygodniami była mowa o 200 tysiącach osób.

Zespoły komisji trójstronnej do spraw społeczno-gospodarczych mają negocjować w tej sprawie jeszcze jutro. W przyszłym tygodniu zaś na plenarnym posiedzeniu komisji trójstronnej ma być podpisane porozumienie - wyjaśniła minister Chłoń Domińczak. Minister wyraziła przekonanie, że nowe przepisy dotyczące przechodzenia na pomostówki wejdą w życie, zgodnie z założeniem rządu, w przyszłym roku.

Minister Chłoń-Domińczak podkreśliła, że dotychczasowe ustalenia w komisji trójstronnej stanowią pewien kompromis rządu, pracodawców i związków zawodowych. Rozszerzona została nie tylko lista zawodów wykonywanych w trudnych warunkach dających uprawnienia do pomostówek. Rząd zgodził się także, by na emerytury te mogły przechodzić także osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku a nie tylko te, które rozpoczęły ją przed 1969 rokiem.

Minister Chłoń-Domińczak zwróciła też uwagę, że dłuższe pozostawanie w aktywności zawodowej jest bardzo opłacalne. W nowym systemie emerytalnym wysokość przyszłych świadczeń jest zależna nie tylko od wysokości zarobków ale także od stażu pracy. Im dłużej pracujemy, tym nasze emerytury będą wyższe.