"GP": Biuro podróży nie może dowolnie zmieniać cen

Biura podróży zmieniają ceny imprez w sposób sprzeczny z prawem - pisze "Gazeta Prawna". W umowach biur podróży często zawarte są niezgodne z prawem zapisy.

Biuro podroży może zmienić cenę wycieczki wyłącznie, gdy taka możliwość została zapisana w umowie - pisze "GP". Zapis taki zgodnie z ustawą o usługach turystycznych może dotyczyć wyłącznie trzech przypadków: gdy po stronie organizatora imprezy turystycznej nastąpi wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, a także wzrost kursów walut. Ponadto cena nie może się zmienić, jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 21 dni.

W przypadku, gdy biuro podróży podniesie cenę, konsument ma prawo zrezygnować z wycieczki, z biuro powinno zwrócić mu wszystkie koszty.

Biura podróży jednak często w umowach zawierają niedozwolone zapisy. Zastrzegają sobie możliwość zmiany cen nawet na dwa tygodnie przez terminem. Powszechne są także klauzule w rodzaju: klient ma prawo odstąpić od umowy z chwilą wzrostu ceny imprezy więcej niż 15 proc.

Zobacz co piszą polskie media