Prognoza oddziaływania rozwoju Polski wschodniej na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało "Prognozę oddziaływania rozwoju Polski wschodniej na środowisko". Ma ona zapobiegać zniszczeniu cennych przyrodniczo obszarów.

Według , podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Janusza Mikuły, dzięki przygotowaniu prognozy wiadomo, w których miejscach występują zagrożenia dla środowiska. To pozwoli na dopracowanie "Strategii Rozwoju Polski Wschodniej" tak, by jak najmniej zaszkodzić przyrodzie.

Joanna Sawicka z firmy "Hydros", przygotowującej prognozę, mówi, że największy wpływ na przyrodę będzie miała budowa nowych dróg. Zwiększy ona bowiem ilość samochodów, poruszających się po wschodniej Polsce.

Prognoza nie całkiem satysfakcjonuje ekologów. Według Bożeny Wójcik z Instytutu Ekorozwoju, w dokumencie brakuje ważnych danych. Nie ma opisu "pól niepewności", czyli informacji, na ile prawdopodobne jest spełnienie się opisanych zagrożeń. Zabrakło także map pokazujących na których obszarach przyroda jest najbardziej zagrożona.

Na szczęście zagrożeniom opisanym w prognozie można zapobiegać. Jak mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Hetman, dzięki prognozie inwestycje można prowadzić tak, by nie szkodzić przyrodzie.

Zobacz co piszą polskie media