Wotum nieufności dla rządu Bułgarii za zamrożenie środków z UE?

Bułgarska opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sergeja Staniszewa. Głównym motywem jest dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej o zamrożeniu części unijnych środków. Szacuje się, że chodzi o ponad pół miliarda euro.

To szósty wniosek opozycji wobec obecnego gabinetu. Według regulaminu parlamentarnego, do debaty nad wotum nieufności można przystąpić najwcześniej trzy dni, a najpóźniej tydzień po złożeniu wniosku.

Komisja skrytykowała Bułgarię i Rumunię, która również wstąpiła do Unii w 2007-m roku, o niedostateczną walkę z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Władze w Sofii mają czas do listopada na usunięcie wszelkich nieprawidłowości. Kar finansowych uniknie natomiast Rumunia, choć i jej Komisja Europejska zarzuca brak zdecydowania w tropieniu afer korupcyjnych, niedostateczną walkę z przestępczością zorganizowaną, oraz słabo działający wymiar sprawiedliwości.