UMK: Za plagiat straciła tytuł magistra

Toruński uniwersytet odebrał tytuł magistra Emilii P., której praca magisterska okazała się plagiatem.

Wcześniej studentka filozofii została skazana przez sąd I instancji na 8 miesięcy robót społecznych w zawieszeniu. Proces skończył się w kwietniu br. Kobieta odwołał się od wyroku. Sędzia orzekł wówczas, że Emilia P. popełniła przestępstwo, ale decyzję o odebraniu tytułu magistra pozostawił uczelni.

Pochodząca z Mogilna Emilia P. skończyła studia w Toruniu w ub.r. W czerwcu 2007 r. obroniła na czwórkę pracę magisterską "Kant. Zasady poznania i pojmowania świata".Jednak uczelnia nabrała podejrzeń co do samodzielności tego dzieła i zawiadomiła prokuraturę. Zdaniem biegłych, ponad połowa magisterki była kompilacją monografii "Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne" dr. hab. Marka Kilijanka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o czym kobieta nie wspomniała w przypisach. Wyliczyli, że w 58-stronicowej pracy aż na 38 kartach są treści przepisane z książki poznańskiego naukowca.

Informacje z Torunia . Polecamy: Toruński uniwersytet bez programu antyplagiatowego