Polska żywność konkurencyjna w UE

Polska żywność jest konkurencyjna na rynkach Unii Europejskiej. Do krajów unijnych kierowane jest 80 procent naszego eksportu żywności. Konkurujemy nie tylko cenami, ale także jakością i innowacyjnością produkcji - podkreśla doktor Iwona Szczepaniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Nasza żywność jest chętnie kupowana. Obecnie jej eksport stanowi już 22 procent produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego, czyli jest prawie dwa razy wyższy niż przed 4 laty.

Doktor Szczepaniak zaznaczyła, że eksportujemy żywność wysokoprzetworzoną, co dobrze wpływa na rentownośc takich branż jak przemysł mięsny, cukierniczy, owocowo warzywny czy przemysł rybny, choć tutaj mamy do czynienia z reeksportem. Reeksportujemy takżer soki, napoje, soki, napoje czy papierosy.

Polska eksportuje swoją żywnośc także do krajów pozaunijnych, głównie do Wspólnoty Niepodległych Państw - do Rosji, Białiorusi, na Ukrainę. do Mołdawii.