Czy rowerzyści będą musieli wykupić polisę OC?

Ministerstwo Zdrowia proponuje wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rowerzystów - dowiedziała się "Rzeczpospolita".

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę.Ściągnij nasz gadżet.

Pomysł pojawił się przy okazji prac nad zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. - Projekt jest już gotowy do uzgodnień zewnętrznych - powiedział "Rz" Jakub Gołąb z MZ, ale twierdzi, że obowiązkowego OC nie ma w noweli.

O pomyśle słyszeli jednak ubezpieczyciele. Andrzej Maciążek, członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, ocenia w gazecie że pomysł może jest i dobry, ale trudno będzie taki obowiązek wyegzekwować.

Projekt krytykują za to rowerzyści. - Zatrudnienie policji do kontrolowania 2o mln rowerzystów, czy mają opłacone OC, odciągnie uwagę od istotniejszych problemów i przez to pogorszy stan bezpieczeństwa na polskich drogach - mówi "Rz" Krzysztof Bartkowiak ze Sowarzyszenia Miłośników Dwóch Kółek w Kołobrzegu.

Nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znosi obowiązek zakładów ubezpieczeń uiszczania na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia comiesięcznej opłaty ryczałtowej pokrywającej koszty opieki zdrowotnej udzielanej ofiarom wypadków komunikacyjnych. Zamiast tego wprowadza system oparty na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od zakładów lub sprawców zdarzeń odpowiedzialnych za szkodę.

Zobacz co piszą polskie media