Komunikat ABW ws. studentów jadących do Paryża

Oto komunikat, jaki otrzymaliśmy od major Koniecpolskiej-Wróblewskiej, rzeczniczki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w odpowiedzi na nasze zapytanie.

Zapytaliśmy o to, czy ABW zajmie się sprawą werbowania polskich studentów na demonstrację w Paryżu w zamian za opłacenie im podróży. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu do zadań ABW należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw m. in. terroryzmu. O szczegółach działań w tym zakresie ABW nie może informować, ze względu na ograniczenia legislacyjne.

Z poważaniem mjr Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska

Rzecznik Prasowy ABW