Znów będzie można skorzystać z ulgi na nianię

Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej chce powrócić do ulgi w PIT z tytułu zatrudniania niani. Według propozycji z ulgi będzie można skorzystać już w rozliczeniu za 2008 rok - pisze ?Gazeta Prawna?.

Zmiana zakładająca przywrócenie ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania opiekunki do dziecka znajduje się w zakończonych już pracach ministerstwa nad tzw. ustawą rodzinną. Rozwiązanie ma być prostsze od tego, które obowiązywało w 2006 roku.

Jak pisze "GP" ulga będzie przysługiwała jedynie osobie zatrudniającej nianię. Nie skorzystają z niej podatnicy zatrudniający w gospodarstwie domowym np. kucharkę, gosposię, sprzątaczkę czy opiekuna do osób starszych lub chorych. Drugi warunek to zatrudnienie opiekunki na podstawie umowy o pracę, nie zaś na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia. Jako nianię można będzie zatrudnić dowolną osobę, ale nie może być ona spokrewniona z pracodawcą. Według projektu prawo do ulgi nie będzie uzależnione od długości okresu zatrudnienia opiekuna.

Jak wyliczył dla "GP" Łukasz Grzejdziak, doradca podatkowy w KPMG, w przypadku zatrudnienia osoby z wynagrodzeniem miesięcznym 1 tys. zł brutto pracodawca poniesie wydatek około 1,2 tys. zł, a zainteresowana osoba otrzyma około 720 zł wynagrodzenia na rękę. Pracodawca korzystający z nowej ulgi w rozliczeniu za 2008 rok i opłacający podatek według stawki maksymalnej odzyska w postaci ulgi kwotę 40 proc. poniesionego wydatku, a zatem jego rzeczywiste obciążenie będzie w przybliżeniu równe kwocie pensji otrzymanej przez opiekunkę.

Minusy propozycji ministerstwa? Eksperci w rozmowie z "GP" wskazują dwa. Po pierwsze, na uldze najbardziej skorzystają podatnicy płacący najwyższe podatki. Po drugie, osoba chcąca skorzystać z ulgi staje się pracodawcą i musi pamiętać o obowiązkach z tego wynikających.