Początek posiedzenia RPP

Zdecydowana większość analityków spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego - do poziomu 6 procent. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP.

Również analityk Piotr Kuczyński uważa, że RPP podniesie stopy. Jego zdaniem podejmując taką decyzję Rada będzie się kierowała informacjami o szybkim wzroście płac połączonym ze zbyt wolnym wzrostem wydajności pracy. W ten sposób członkowie RPP będą sie starali wyhamować nacisk na wzrost płac. Jednak w ocenie eksperta wzrost stóp procentowych przyniesie efekt odwrotny. Jego zdaniem wobec coraz większego zadłużenia Polaków wzrost stóp, który spowoduje wzrost rat kredytów, wywoała jeszcze większą presję pracowników na pracodawców w celu zwiększenia zarobków. Decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych Rada podejmie jutro (25.06). Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75 procent.