Rok szkolny uczących polskiego na Białorusi

W Brasławskim Parku Narodowym odbyło się nieformalne spotkanie Polaków zaangażowanych w nauczanie języka polskiego na Białorusi. Uczestnicy zjazdu podkreślili, że pomimo trudności ze strony władz w Mińsku organizacjom polonijnym udaje się uczyć języka polskiego i kultywować narodowe tradycje.

Wiceprezes, nie uznawanego przez władze, Związku Polaków na Białorusi, Józef Porzecki przyznał, że miniony rok szkolny pod względem liczby osób uczących się naszego języka można uznać za udany. Porzeckiego niepokoją jednak działania białoruskich władz, które mają na celu - zmarginalizowanie nauki polskiego. Zdaniem wiceprezesa ZPB - tylko dzięki determinacji: nauczycieli, rodziców i samych uczniów udało się utrzymać naukę naszego języka na poziomie przedmiotu szkolnego. Obecny na spotkaniu w Brasławiu Konsul Generalny, Krzysztof Świderek podziękował nauczycielom za oddanie z jakim uczą młode pokolenie języka polskiego. Instytucje polonijne działające na Białorusi odnotowały, że po wejściu w życie ustawy o Karcie Polaka znacznie wzrosło zainteresowanie nauką języka polskiego. Naszego języka chcą się uczyć zarówno Polacy jak i Białorusini.