W Rzeszowie spotkali się pediatrzy i chirurdzy dziecięcy

W rzeszowskiej Filharmonii zakończyły się Polsko - Amerykańskie spotkanie pediatrów i chirurgów dziecięcych. Na konferencję przyjechało 600 uczestników, a wśród nich pojawili się najwybitniejsi przedstawiciele pediatrii i chirurgii dziecięcej z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy, Słowacji i Izraela.

Wykłady były podzielone na kilkanaście sesji tematycznych dotyczących najnowszych możliwości diagnostycznych i leczniczych od chwili urodzenia dziecka, aż po wiek dojrzewania. Oprócz części wykładowej na spotkaniach możliwa jest współpraca polegająca między innymi na możliwości konsultacji niektórych przypadków chorobowych z kolegami z innych państw. Na spotkaniach nie zabrakło amerykańskich wykładowców - autorów słynnych podręczników pediatrycznych Nelsona i Oldhama, które są uważane za najlepsze w tej dziedzinie.