Bruksela podzieli Telekomunikację Polską?

Komisja Europejska zamierza doprowadzić do podziału Telekomunikacji Polskiej: na spółkę zarządzającą infrastrukturą i spółkę oferującą usługi. Komisja przedstawiła już projekt dyrektywy, która by to umożliwiła - czytamy w ?Rzeczpospolitej?.

Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie mógł nakazać funkcjonalny podział Telekomunikacji Polskiej, jeśli uzna to za stosowne.

- Większość ministrów zgadza się z propozycją Komisji Europejskiej rozszerzenia kompetencji krajowych regulatorów - oświadczyła wczoraj Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego

Jeden z zapisów dyrektywy ma umożliwić regulatorom podział tzw. operatorów zastanych, jak TP SA, jeśli spowoduje to zwiększenie konkurencji na rynku.

A jest co dzielić: TP SA ma 58,6 proc. szybkich łączy internetowych w Polsce. Średnia dla operatorów w UE wynosi 36 proc.

Do uchwalenia dyrektywy brakuje tylko zgody Parlamentu Europejskiego. - Większość eurodeputowanych jest za umożliwieniem funkcjonalnego podziału - powiedział "Rzeczpospolitej" Malcolm Harbour, eurodeputowany brytyjski.

Ile najwięcej zapłaciłeś(aś) miesięcznie za telefon?